Velkommen

Hvis du lider af depression, sorg, angst, lider af stress, hvis du er i en form for krise, eksempelvis fordi der er sket nogle store og pludselige forandringer i dit liv, så kan jeg tilbyde dig min hjælp.

Mit erfaringsområde gælder også mennesker, der synes de har vanskelighed med at håndtere livets mange problemer. Disse behøver ikke at være så dramatiske som sygdom og død. Man kan være kørt fast i forhold, det være sig private som arbejdsmæssige, som man ikke selv kan finde vej ud af.

Jeg arbejder også med mennesker, der ønsker at kende sig selv ved at gå i dybden, og se indad på drømme, indre billeder,meditationsbilleder og symboler m.m.og på den måde finde en ny mening i livet.Psykologisk grundlag

Jeg arbejder hovedsageligt med samtaleterapi og hypnoterapi,fantasirejser, med udspring i en jungiansk og eksistentiel referenceramme. Jeg benytter også i dertil egnede tilfælde cognitiv og korttidsterapi på et psykodynamisk grundlag.

Jeg har haft psykologisk praksis i mange år, og har derfor en stor og bred erfaring med mennesker, der lider af disse følelsesmæssige tilstande. Den offentlige sygesikring, som jeg er tilknyttet, yder økonomisk hjælp til disse. Du skal i givet fald have en henvisning fra din praktiserende læge.

Kom og besøg mig i Gentofte, hvor jeg har min psykolog praksis.